Požadovaná stránka není, nebo jste byl odhlášen.

Kominictví

Jiří Rákosník Hradební 1365, 268 01 Hořovice

                                              IČO: 13250043

Provozovna : Pražská 1107,  268 01 Hořovice

Tel. fax: 311 516 854,    mobil: 603801428

e- mail: jiri.rakosnik@gmail.com

Člen společenstva kominíků ČR

Logo SKČR

Specialista bezpečnosti práce - revizní technik spalinových cest č. 106/99 Certifikát vydal autorizační orgán IVBP Brno

Certifikát  SBP - RTKS

Revizní technik spalinových cest evidenční č. 005/36-024/2011 Osvědčení o získání dílčí kvalifikace vydala Hospodářká komora ČR 

Revizní technik spalinových cest Revizní technik spalinových cest

Kontroly kotlů na pevná paliva,  podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. § 17.

Osvědčení Atmos

ZÁKON č.320/2015 Sb.

 ZÁKON č. 320/2015 Sb,  o   Hasičském záchranném sboru České republiky 

Publikováno: 5.1.16 0:00 | Kategorie: Nabídka kominických prací

Wöhler DP - 23

DP 23
Tlakování spalinových cest   podle  EN 1443  N1, N2,  P1, P2,  H1, H2

Publikováno: 19.12.10 14:04 | Připojená galerie: Tlakování komína | Kategorie: Tlakování komínů

ČSN EN 15287-2 září 2009

ČSN EN 15287-2  ˇ( 73 4241 (Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - část 2:  Komíny pro uzavřené spotřebiče palin

Publikováno: 22.10.10 7:35 | Kategorie: Revize

ČSN 73 4201 : 2010

Od října 2010 Platí ČSN 734201 : 2010 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv . Která nahrazuje předchozí nornu ČSN 734201 : 2008

Publikováno: 22.10.10 7:28 | Kategorie: Revize

ČSN EN 15287-1

 Komíny – Navrhování, provádění a  přejímka komínů  - Část 1. Komíny pro otevřené spotřebiče paliv.

Publikováno: 1.2.10 18:34 | Kategorie: Revize
Dopředu Dopředu
Dozadu Dozadu
1