» Kominictví » Tlakování komínů

Tlakování komínů

Provádím tlakování komínů, měření a zkoušení těsnosti, spalinovách cest  pro podtlakový, přetlakový i vysoko přetlakový provoz  přístrojem Wöhler DP 23 . 

 

Podtlakové  komíníny kouřovody N 1 - zkušební tlak 40 Pa   max. povolená  netěsnost  7,2 l/m3/h      

Podtlakové  komíníny kouřovody N 2 - zkušební tlak 20 Pa   max. povolená  netěsnost  10,8 l/m3/h                      

Přetlakové komíny a kouřovody P 1 - zkušební tlak 200 Pa  max. povolená netěsnost   0,36 l/min 

Přetlakové komíny a kouřovody P 2 - zkušební tlak 200 Pa  max. povolená netěsnost   7,2 l/min   

Vysokopřetlakové komíny a kouřovody H 1- zkušební tlak 5000 Pa  max povolená netěsnost   0,36 l/min  

Vysokopřetlakové komíny a kouřovody H 2 - zkušební tlak 5000 Pa  max povolená netěsnost   7,2 l/min 

Kdy provádět zkoušku těsnosti : 

  • Po dokončení spalinové cesty, zda je spalinová cesta provedena   ohledně  těsnosti  s technickými požadavky EN ,ČSN a dotrženy montážní požadavky jejího výrobce  ( utěsnění ve spojích jednotlivých použitých komponentů  a komínových prvků ) 
  • Při podezření s tlakové ztráty ve spalinové cestě ( praskliny na komínové vložce nebo na komínovém plášti, koroze  a bodová koroze na  komínové vložce, poškozené, rozpadlé nebo jinak nefunkční těsnění na spojích )
  • Po provedených úpravách a opravách spalinové cesty 
  • Před výměnou spotřebiče , aby se ověřilo, zda je spalinová cesta těsná a vhodná pro připojení nového spotřebiče ve stejné tlakové třídě 

 

Wöhler DP - 23

Tlakování přetlakového komína P
Tlakování spalinových cest   podle  EN 1443  N1, N2,  P1, P2,  H1, H2

Publikováno: 19.12.10 14:04 | Připojená galerie: Tlakování komína
Dopředu Dopředu
Dozadu Dozadu
1