» Kominictví » Revize

Revize

Revize spalinových cest

se provádí dle vyhl. 34/2016 Sb.
  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv a jeho uvedením do provozu
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

    Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a zárověň

    Revizním technikem spalinových cest

ČSN EN 15287-2 září 2009

ČSN EN 15287-2  ˇ( 73 4241 (Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - část 2:  Komíny pro uzavřené spotřebiče palin

Publikováno: 22.10.10 7:35

ČSN 73 4201 : 2010

Od října 2010 Platí ČSN 734201 : 2010 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv . Která nahrazuje předchozí nornu ČSN 734201 : 2008

Publikováno: 22.10.10 7:28

ČSN EN 15287-1

 Komíny – Navrhování, provádění a  přejímka komínů  - Část 1. Komíny pro otevřené spotřebiče paliv.

Publikováno: 1.2.10 18:34
Dopředu Dopředu
Dozadu Dozadu
1