» Kominictví » Nabídka kominických prací

Nabídka kominických prací

Nabídka kominických prací

 • Kontrola spalinových cest od spotřebičů na pevná , kapalná a plynná paliva v souladu s vyhl.34/2016 Sb. a technických pravidel TPK - K -01- 01 Kontrola spalinovách cest  a  TPK K- 03-01   Čištění spalinových cest.
 • Čištění spalinových cest od spotřebičů na pevná , kapalná a plynná paliva v souladu s vyhl. 34 / 2016 Sb. a technických pravidel   TPK K- 03-01 Čištění spalinových cest
 • Revize spalinových cest
 • Čištění a kontrola spotřebičů na pevná paliva, kapalná a plynná paliva.
 • Kontroly kotlů na pevná paliva dle zákona č. 201/2016 Sb.   §17.    o jmenovitém příkonu 10 - 300 KW včetně
 • Strojní čištění - frérování pevných usazenin z komínů ohebnou rotační hřídelí 
 • Čištění kouřovodů a kouřových kanálů
 • Měření účinnosti  spalování a vypouštěných látek  kontrola
 • Kontrola spalinové cesty průmyslovou kamerou včetně záznamu
 • Měření tahu komína
 • Tepelně technické výpočty spalinových cest
 • Tlakování komínů přístrojem Wöhler DP - 23 - Kontrola plynotěsnosti spalinových cest  N1, N2, P1,P2, H1,H2
 • Poradenská činnost v problematice spalinových cest
  způsobilou osobou.
  Publikováno: 26.1.08 14:39 | Kategorie: Revize

ZÁKON č.320/2015 Sb.

 ZÁKON č. 320/2015 Sb,  o   Hasičském záchranném sboru České republiky 

Publikováno: 5.1.16 0:00
Dopředu Dopředu
Dozadu Dozadu
1