» Kominictví » Kontroly kotlů

Kontroly kotlů

Kontrola kotlů na pevná paliva se provádí :

Podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

Provozovatel spalovacího zdroje je povinen na vyžádání obecního úřadu s rozšířenou působností doložit protokol o kontrole.

Které kotle podléhají povinné kontrole ?  Zdroje tepla na pojené na teplovodní soustavu o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW ( kotle ústředního a etážového vytápění, krby  a kamna s teplovodním výměníkem )

Jak zjistím jaký je příkon svého  kotle?  Výkon zdroje je uveden na výrobním štítku  spotřebiče v KW, pokud již výrobní štítek nemáte,  informace o výkonu a účinnosti najdete v návodu k instalaci a obsluze.  Příkon zdroje zjistíte jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon zdroje ( kotle ) jeho účinností.

Například kamna s teplovodním výměníkem o jmenovitém výkonu 7 KW,  účinností  70 % .                         7 : 0,70 = 10 KW příkonu