» Kominictví » Revize » ČSN EN 15287-2 září 2009

ČSN EN 15287-2 září 2009

ČSN EN 15287-2  ˇ( 73 4241 (Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - část 2:  Komíny pro uzavřené spotřebiče palin

Tato evropská norma popisuje metodu kritéria pro navrhování a montáž a označování štítkem u komínových systémů, kouřovodů a vzduchovodů pro uzavřené spotřebiče paliv. Rovněž podává informace o uvádění instalovaného komína do provozu a jeho přejímce.

Publikováno: 22.10.10 7:35 | Kategorie: Revize