» Kominictví » Revize » ČSN EN 15287-1

ČSN EN 15287-1

 Komíny – Navrhování, provádění a  přejímka komínů  - Část 1. Komíny pro otevřené spotřebiče paliv.

Od  dubna 2009  vstoupila v platnost ČSN  EN  15287-1 Komíny – Navrhování, provádění a  přejímka komínů  - Část 1. Komíny pro otevřené spotřebiče paliv.Tato evropská norma popisuje metodu specifikací navrhování, montážní zásady pro systémové komíny, provádění individuálně stavěných komínů a vložkování stávajících komínů. Současně též informuje  o uvádění komínů do provozu.  Tato evropská norma se zabývá kouřovody. Tato evropská norma  neplatí pro  volně stojící komíny  pro které platí EN 13084-1.Tato evropská norma se nevztahuje na komíny označené H a pro komíny pro uzavřené spotřebiče                                                                                                                                          

Norma nahrazuje ČSN EN 12391 – 1: 2005

Publikováno: 1.2.10 18:34 | Kategorie: Revize