» Kominictví » Fotogalerie » Zjištěné závady
Dozadu Dozadu
1 2
Nedodržený odstup hořlavých materiálů od komínového pláště
Nedodržený odstup hořlavých materiálů od komínového pláště
Vyústění odtahu spalin od turbo kotle
Vzduchos/palinová cesta ukončená v půdním prostoru
Pták ve vyústění Turbo kotle
Nedostatečný odstup od hořlavých materiálů