» Kominictví » Fotogalerie » Zjištěné závady
Dopředu Dopředu
1 2
Nevyhovující napojení spotřebičů
Napojení kouřovodu na komín v půdním prostoru
Komín po rekonstukci střechy
Komín po rekonstukci střechy
I mokrá bříza hoří a co dokáže ?
Krbová nástavba
Jednovrstvý komín po opravě
komín novostavby
kouřovod
Kotvení
Komín od spotřebiče na pevná paliva v půdním prostoru
Komín od spotřebiče na pevná paliva v půdním prostoru
Komín od spotřebiče na pevná paliva v půdním prostoru
Poškozené spalinové potrubí u plynového spotřebiče
Neodborně provedené vložkování komína